Ondersteuningsprofiel

Alle reguliere scholen voor voortgezet onderwijs binnen de Meierij hebben als basis een zelfde ondersteuningsaanbod. Dit ondersteuningsaanbod is vastgelegd in het Ondersteuningsprofiel van de Meierij. Het betekent dat de reguliere scholen tenminste de ondersteuning aanbieden zoals omschreven in het Meierij-profiel.

De scholen zijn vrij eventueel extra ondersteuningsaanbod aan dit ondersteuningsprofiel toe te voegen. U vindt dit terug op de website van de school. Scholen hebben hun ondersteuningsprofiel ter advies voorgelegd aan hun eigen Medezeggenschapsraad.