Onderwijs aan anderstaligen

Jongeren, die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, hebben net als alle andere jongeren, recht op onderwijs en dienen dus ingeschreven te staan op een school. Het gaat hier om een specifieke doelgroep waarvoor het onderwijsaanbod centraal wordt aangeboden binnen de Meierij.

Jongeren uit de regio de Meierij, worden administratief ingeschreven op de Bossche Vakschool dat voor onderwijs aan deze doelgroep een contract heeft met het ROC Koning Willem 1 college. De Bossche Vakschool onderhoudt dit contract. Deze leerlingen stromen uiterlijk na twee jaar, of zoveel eerder als mogelijk, door naar regulier onderwijs bij voorkeur thuisnabij en naar het niveau dat is geadviseerd.