Leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning

Vanaf 1 januari 2016 maakt ook Leerwegondersteuning deel uit van passend onderwijs en is daarmee onderdeel van de opdracht van de samenwerkingsverbanden. Binnen de Meierij wordt vanaf 1 januari 2016 niet meer geïndiceerd voor leerwegondersteuning. Bestaande beschikkingen blijven geldig tot einde schoolloopbaan. Iedere leerling krijgt op het voortgezet onderwijs de ondersteuning die nodig is en de scholen krijgen daarvoor de beschikking over extra middelen. Daarom is de overdracht van alle relevante informatie voor het voortgezet onderwijs van groot belang opdat de leerling de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Zie verder de informatie onder 'overdracht van gegevens'.