Van primair naar voortgezet onderwijs

Doel is voor een leerling, bij de overstap naar een andere school, aan te sluiten op de ontwikkeling, het leerproces en de daarbij geleverde ondersteuning. Dit gebeurt door de overdracht van gegevens die cruciaal zijn om een naadloze aansluiting te bevorderen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen standaard overdracht en warme overdracht. Bij warme overdracht is er persoonlijk contact tussen de leerkrachten van beide scholen.