Welkom op de website van de bovenschoolse voorziening de Meierij

Hoofddoelstelling van de bovenschoolse voorziening is leerlingen die uitvallen binnen het reguliere onderwijs (en soms ook het speciaal onderwijs) te begeleiden in hun leerproces en te adviseren over het meest passende vervolgtraject of de meest passende leeromgeving. Dit alles in samenwerking met de betrokken partners uit de zorg, omdat bij alle leerlingen van de BSV jeugdhulpverlening betrokken is vanuit de thuissituatie. We spreken daarom binnen de BSV van een Integraal Arrangement.

De BSV is er voor leerlingen:
  • die ingeschreven staan op een van de scholen van het Samenwerkingsverband
  • Waarvoor de ondersteuning op school ontoereikend is, maar waarvoor speciaal onderwijs op dat moment nog niet noodzakelijk is
  • die alle trajecten van ondersteuning (onderwijs en zorg) binnen de school hebben doorlopen
  • die besproken zijn met de ACT (Advies Commissie Toewijzing) en specialistische ondersteuning toegewezen hebben gekregen
  • die toestemming hebben van de leerplichtambtenaar