Onze opdracht

Het samenwerkingsverband heeft de opdracht om iedere jongere een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te bieden. Het doel is om de talenten van jongeren zo goed mogelijk te ontwikkelen, ongeacht een eventuele beperking of behoefte aan ondersteuning.

Voor jongeren met een beperking zoekt het samenwerkingsverband passende ondersteuning bij voorkeur dicht bij huis. Het principe 'regulier als het kan en speciaal als het moet', vormt hierin de leidraad. Om dit te bereiken werken scholen met ouders samen en maken zij zo veel mogelijk gebruik van elkaars kennis en expertise.