Toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs

Wanneer een school van mening is dat de leerling beter geholpen is met onderwijs in een speciale setting, kan de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) speciaal onderwijs aanvragen bij het samenwerkingsverband. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders/verzorgers. Er zijn twee manieren om een TLV aan te vragen:

  1. door de school voor voortgezet speciaal onderwijs waar een leerling wordt aangemeld. De school vraagt een toelaatbaarheidverklaring aan bij het samenwerkingsverband via LDOS.
  2. door de reguliere school waar de leerling staat ingeschreven, wanneer de school van mening is dat, ondanks de geboden basis- en extra ondersteuning en een eventueel tijdelijk arrangement, het speciaal onderwijs de beste oplossing is.

De zorgcoordinator van de aanvragende reguliere school voor voortgezet onderwijs is verantwoordelijk voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, waaronder:

  • het samenstellen van het dossier,
  • het bewaken van het proces,
  • het plannen van een bijeenkomst met een vertegenwoordiger van de ACT en de ouders op school.

De taak van de ACT is advies uit te brengen aan de directeur van het samenwerkingsverband. De ACT, aangevuld met een deskundige uit het speciaal onderwijs en/of een deskundige uit het basisteam Jeugd, bestudeert het dossier en bespreekt dit met belanghebbenden om tot een juiste afweging te komen. Zo nodig kan de ACT, voorafgaand aan het advies, verzoeken om aanvullend onderzoek.

De directeur van het samenwerkingsverband beslist over toekenning. Bij toekenning geeft het samenwerkingsverband de school en de ouders hiervan schriftelijk bericht, waaronder:

  • de start- en einddatum van de toelaatbaarheidverklaring
  • het bekostigingsniveau van de ondersteuning (3 categorieen)
  • eventuele vervolgafspraken
  • de speciale scholen in de regio die de gewenste ondersteuning bieden, zodat ouders hun zoon/dochter daar kunnen aanmelden.

Een TLV aanvragen

Toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs dienen aangevraagd te worden via het beveiligde systeem LDOS. Scholen binnen het samenwerkingsverband de Meierij beschikken over een inlogcode voor LDOS. Scholen buiten het samenwerkingsverband, die nog geen inloggegevens hebben, kunnen deze aanvragen door een mail te sturen naar: administratie@demeierij-vo.nl We ontvangen dan graag de volgende gegevens:

- Schoolnaam
- Brinnummer en vestigingscode
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Naam schoolbestuur
- Naam directeur
- Gegevens van de contactpersoon (naam/functie/e-mail/telefoon)

Voor een TLV aanvraag moet minimaal een ingevuld aanmeldformulier en een OPP/Kerndocument met een geevalueerd handelingsdeel ingestuurd worden.

Een korte handleiding voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring via LDOS vindt u hier.