Aanmeldingsprocedure

  1. De basisschool adviseert ouders,
  2. De basisschool stelt een Onderwijskundig rapport samen over de leerling,
  3. Ouders melden zoon/dochter aan op de gewenste school voor Voortgezet Onderwijs, passend bij het opleidingsniveau van hun kind. Bij aanmelding nemen ouders het adviesformulier mee dat zij van de basisschool hebben ontvangen.