Voor scholen

Voor scholen

Alle scholen in de Meierij willen hun leerlingen een fijne en succesvolle schooltijd bieden. Op deze pagina's lees je meer over onze dekkende ondersteuningsstructuur, de bovenschoolse voorziening en verschillende (aanvraag)procedures.

Basisondersteuning

Binnen ons samenwerkingsverband hebben alle scholen afspraken gemaakt over de begeleiding en ondersteuning die zij kunnen bieden. Deze afspraken zijn vastgelegd in onze regionale normen gebaseerd op 12 kernkwaliteiten voor basisondersteuning. Hiermee streven we ernaar om alle leerlingen een solide basis aan ondersteuning te bieden.

Extra ondersteuning

Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet voldoende. Om ook deze leerlingen te kunnen helpen, bieden we extra ondersteuningsmogelijkheden aan. Voor elke leerling die extra ondersteuning krijgt, wordt een individueel ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld, zodat hun specifieke behoeften worden erkend en aangepakt.

Onderwijszorgarrangementen

Leerlingen die (tijdelijk) baat hebben bij een onderwijstraject waarin zorg een centrale rol speelt, kunnen profiteren van een onderwijszorgarrangement (OZA). We bieden onderwijs en zorg op verschillende manieren aan:

We zijn een samenwerkingsverband van 25 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de Meierij. Samen werken we eraan om voor alle jongeren in de regio een passende plek te vinden waar zij zich welkom voelen en zich kunnen ontwikkelen. Meer lezen >

Contact

Samenwerkingsverband (swv) vo de Meierij
Hervensebaan 9
5232 JL 's-Hertogenbosch

T: 073 - 611 22 06
E: administratie@demeierij-vo.nl

© 2024 De Meierij | Disclaimer | Website door www.cookin.nl