Bovenschoolse voorziening

Bovenschoolse voorziening

Het orthopedagogisch didactisch centrum is een bovenschoolse voorziening (bsv) voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en uitvallen in het regulier onderwijs. In nauwe samenwerking met onze jeugdhulppartners bieden we hier passende begeleiding aan. De leerlingen blijven ingeschreven op hun school van herkomst, terwijl de school het onderwijsprogramma, de vakinhoudelijke begeleiding, toetsing en examens (op afstand) blijft verzorgen.

Voor wie is de bovenschoolse voorziening?

  • Leerlingen ingeschreven op een van de scholen van ons samenwerkingsverband.
  • Leerlingen die alle trajecten van ondersteuning (onderwijs en zorg) binnen de school hebben doorlopen.
  • Leerlingen voor wie de ondersteuning op school onvoldoende is, maar waarvoor speciaal onderwijs op dat moment nog niet noodzakelijk is.
  • Leerlingen die van de adviescommissie toewijzing (act) het arrangement bsv hebben toegewezen gekregen.

Vragen of informatie

Neem voor vragen of meer informatie over de bovenschoolse voorziening contact met ons op via 073 – 623 53 77 of bsv@demeierij-vo.nl.

We zijn een samenwerkingsverband van 25 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de Meierij. Samen werken we eraan om voor alle jongeren in de regio een passende plek te vinden waar zij zich welkom voelen en zich kunnen ontwikkelen. Meer lezen >

Contact

Samenwerkingsverband (swv) vo de Meierij
Hervensebaan 9
5232 JL 's-Hertogenbosch

T: 073 - 611 22 06
E: administratie@demeierij-vo.nl

© 2024 De Meierij | Disclaimer | Website door www.cookin.nl