Van po naar vo

Van po naar vo

Bij de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk doel de doorlopende leerlijn: de vo-school sluit aan op de ontwikkeling van de leerling, inclusief eventuele extra ondersteuningsbehoeften. De po-school draagt hiervoor de benodigde gegevens over en zorgt voor een warme overdracht, waarbij persoonlijk contact centraal staat.

Handleiding overgang po-vo

Voor meer informatie over het tijdpad, de kwaliteit van de advisering, de overdracht van de ondersteuningsbehoefte en de voortgang van een doorlopende leer- en ondersteuningslijn verwijzen we naar onze Handleiding overgang po-vo in de Meierij.

We zijn een samenwerkingsverband van 25 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de Meierij. Samen werken we eraan om voor alle jongeren in de regio een passende plek te vinden waar zij zich welkom voelen en zich kunnen ontwikkelen. Meer lezen >

Contact

Samenwerkingsverband (swv) vo de Meierij
Hervensebaan 9
5232 JL 's-Hertogenbosch

T: 073 - 611 22 06
E: administratie@demeierij-vo.nl

© 2024 De Meierij | Disclaimer | Website door www.cookin.nl