Wat als je het niet met ons eens bent

Wat als je het niet met ons eens bent

De school van je kind zoekt samen met jou en het samenwerkingsverband oplossingen die je kind verder kunnen brengen. Ook al werken we als samenwerkingsverband zorgvuldig, dat betekent niet dat je het altijd met ons eens hoeft te zijn. Er kunnen verschillende inzichten ontstaan over de vraag wat je kind nodig heeft of hoe die ondersteuning het best geboden kan worden. De eerste stap is altijd om samen met de school proberen om een oplossing te vinden.

Mediation bij blijvende geschillen

Indien er na gesprekken met de school geen passende oplossing wordt gevonden en er sprake is van een geschil, kan mediation helpen om het conflict op te lossen. Neem hiervoor contact op met de landelijke onderwijsconsulenten. Als mediation niet tot een oplossing leidt, kan het geschil worden voorgelegd aan de landelijke commissie Onderwijsgeschillen. Op de website van Stichting Onderwijsgeschillen vind je een overzicht van alle geldende geschillenprocedures.

Klachten- en bezwarenregeling

Veruit de meeste problemen of klachten over de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband vo de Meierij zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, (medewerkers van) de school en het personeel van het samenwerkingsverband kunnen worden afgehandeld. Het heeft de voorkeur om problemen te bespreken op het niveau waar ze zich voordoen en met degene die het probleem (heeft) veroorzaakt.

Vaak worden zulke problemen of klachten in onderling overleg bijgelegd. Soms is dat echter gelet op de aard van de klacht niet mogelijk, of heeft de afhandeling niet naar tevredenheid plaatsgevonden. Het is mogelijk dat iemand hierover een klacht wil indienen. Of bezwaar wil maken tegen een toelaatbaarheidsverklaring. Die mogelijkheid is er. Bekijk voor meer informatie onze klachten- en bezwarenregeling.

We zijn een samenwerkingsverband van 25 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de Meierij. Samen werken we eraan om voor alle jongeren in de regio een passende plek te vinden waar zij zich welkom voelen en zich kunnen ontwikkelen. Meer lezen >

Contact

Samenwerkingsverband (swv) vo de Meierij
Hervensebaan 9
5232 JL 's-Hertogenbosch

T: 073 - 611 22 06
E: administratie@demeierij-vo.nl

© 2024 De Meierij | Disclaimer | Website door www.cookin.nl