Toelaatbaarheidsverklaring

Toelaatbaarheidsverklaring

Wanneer een school van mening is dat de leerling beter geholpen is met onderwijs in een speciale setting, kan de school een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) speciaal onderwijs aanvragen bij het samenwerkingsverband. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders/verzorgers.

Afwegingskader Toelaatbaarheid vso

De adviescommissie toewijzing (act) brengt vervolgens op basis van het Afwegingskader Toelaatbaarheid vso advies uit aan de directeur van het samenwerkingsverband. De act bestudeert het dossier en bespreekt dit met belanghebbenden om tot een juiste afweging te komen. Uiteindelijk beslist de directeur van het samenwerkingsverband over de toekenning.

Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring

Toelaatbaarheidsverklaringen (tlv) voor het voortgezet speciaal onderwijs kunnen worden aangevraagd via het beveiligde systeem LDOS. Beschikt jouw school nog niet over een inlogcode voor LDOS? Vraag deze dan aan door een e-mail te sturen naar administratie@demeierij-vo.nl. Voor een tlv-aanvraag moet minimaal een ingevuld aanmeldformulier en een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) / Kerndocument met een geëvalueerd handelingsdeel ingestuurd worden.

We zijn een samenwerkingsverband van 25 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de Meierij. Samen werken we eraan om voor alle jongeren in de regio een passende plek te vinden waar zij zich welkom voelen en zich kunnen ontwikkelen. Meer lezen >

Contact

Samenwerkingsverband (swv) vo de Meierij
Hervensebaan 9
5232 JL 's-Hertogenbosch

T: 073 - 611 22 06
E: administratie@demeierij-vo.nl

© 2024 De Meierij | Disclaimer | Website door www.cookin.nl