Organisatie

Organisatie

Samenwerkingsverband vo de Meierij is een netwerkorganisatie waarin een ieder zijn rol pakt en verantwoordelijkheid neemt. Binnen ons netwerk zorgen professionals er samen voor dat jeugdigen een reële kans krijgen om zichzelf optimaal te ontwikkelen, in een doorgaande schoolloopbaan die uitmondt in betekenisvolle participatie aan de maatschappij.

Organogram

Het samenwerkingsverband is een stichting, waarvan de schoolbestuurders van de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs samen het toezichthoudend bestuur vormen. Het bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter. De directeur van samenwerkingsverband vo de Meierij legt verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur werkt volgens de Integriteitscode en houdt toezicht op de realisatie van de beleidsdoelen en een doelmatige besteding van de middelen.

We zijn een samenwerkingsverband van 25 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de Meierij. Samen werken we eraan om voor alle jongeren in de regio een passende plek te vinden waar zij zich welkom voelen en zich kunnen ontwikkelen. Meer lezen >

Contact

Samenwerkingsverband (swv) vo de Meierij
Hervensebaan 9
5232 JL 's-Hertogenbosch

T: 073 - 611 22 06
E: administratie@demeierij-vo.nl

© 2024 De Meierij | Disclaimer | Website door www.cookin.nl