Privacy

Privacy

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed uit te kunnen uitvoeren. Het is in de wet geregeld dat samenwerkingsverbanden bevoegd zijn om, zonder toestemming van betrokkenen, persoonsgegevens te verwerken. Wij hechten hierbij grote waarde aan zorgvuldigheid.

De school vraagt altijd toestemming aan ouders voordat informatie wordt gedeeld met het samenwerkingsverband of voordat er onderzoek wordt gedaan. Ook voor het opvragen van informatie bij andere instanties buiten het onderwijs is toestemming van ouders vereist.

Privacyreglement

Het is voor ouders goed om te weten wat de rechten zijn in verband met de privacy van de leerling. In het privacyreglement staat hier meer over, inclusief hoe wij omgaan met het bewaren en delen van gegevens. Bij vragen of klachten over privacy en het gebruik van persoonsgegevens kunnen ouders terecht bij onze Privacy Officer via privacy@demeierij-vo.nl

Vragen of klachten

Vragen of klachten over privacy binnen ons samenwerkingsverband kunnen ingediend worden bij de tijdelijke vervanger van onze Functionaris Gegevensbescherming: Mevrouw J. Schildwacht via j.schildwacht@cedgroep.nl. Zij vervangt onze Functionaris Gegevensbescherming Mevrouw M. van der Horst.

We zijn een samenwerkingsverband van 25 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de Meierij. Samen werken we eraan om voor alle jongeren in de regio een passende plek te vinden waar zij zich welkom voelen en zich kunnen ontwikkelen. Meer lezen >

Contact

Samenwerkingsverband (swv) vo de Meierij
Hervensebaan 9
5232 JL 's-Hertogenbosch

T: 073 - 611 22 06
E: administratie@demeierij-vo.nl

© 2024 De Meierij | Disclaimer | Website door www.cookin.nl